Olika stadsjeepsmodeller

När Stockholms stad letade efter olika sätt att begränsa stadsjeeparnas framfart i Stockholm fick de problem, eftersom de först var tvungna att komma fram till en definition av en stadsjeep, som täckte in alla stadsjeepar. Att detta inte var helt lätt förstår man då man tittar på alla de olika modeller av stadsjeepar som finns.

Modellerna brukar delas in efter storlek, och finns i fem olika kategorier: mini-stadsjeep, kompakt stadsjeep, medelstor stadsjeep, fullstor stadsjeep och stadsjeep med utökad längd.

Mini-stadsjeepen är, som namnet antyder, den minsta modellen. Den brukar vara 4,2 meter lång eller kortare, och modellen dök först upp på 90-talet. Mini-stadsjeepar har ofta bättre köregenskaper i terräng än sina större syskon, bland annat eftersom de kan ta sig fram där större bilar inte kan det, till exempel på smala stigar eller vägar där en bredare bil helt enkelt inte får plats. Även om detta var den ursprungliga anledningen till att mini-stadsjeepen skapades, har många av de moderna minimodellerna betydligt färre off-road-egenskaper, och klassas allt oftare som CUV-fordon, det vill säga Crossover Utility Vehicle, snarare än som SUV.Olika stadsjeepsmodeller 2

Den kompakta stadsjeepen är mellan 4,25 och 4,60 meter lång. Den kompakta stadsjeepen har mindre lastutrymme och mindre passagerarutrymme än en fullstor stadsjeep, och har oftast även mindre motorer. Detta gör att den drar mindre bränsle, vilket är fördelaktigt om man till exempel ska köra sin stadsjeep i just stadstrafik. Den mindre bränsleförbrukningen har också gjort att termen ”kompakt SUV” ofta används synonymt med ”CUV”.

Den medelstora stadsjeepen är fortfarande något mindre än den fullstora, men något större än en kompakt. Denna kategori används framförallt i Nordamerika. Utanför USA brukar man inte skilja på medelstora och fullstora stadsjeepar, eftersom det skiljer väldigt lite dem emellan.

De fullstora stadsjeeparna drar mer bränsle jämfört med de mindre modellerna, men har den fördelen att de har större lastutrymme och passagerarutrymme. Dessutom brukar denna stora modell få bättre betyg i olika säkerhetstester.

Slutligen finns alltså en stadsjeepsmodell med utökad längd. De är i nästan samtliga bemärkelser likadana som en fullstor stadsjeep, förutom att de har ett större lastutrymme än den fullstora modellen, och dessutom kan rymma så många som upp till 9 passagerare. Denna modell säljs framförallt i Nordamerika, där vägarna är bättre designade för att klara av dessa stora fordon, men de förekommer även i andra delar av världen.